Op dit moment zijn er in Eindhoven en nabije omgeving ruim 350 dak- en thuislozen en zo’n 80 ‘bankslapers’. Omdat iedere inwoner recht heeft op een veilige en fijne woonomgeving én een eigen dak boven het hoofd, pakken we dit probleem samen op! Geef de campagne een gezicht en doe mee!

Groeiend probleem 

Dakloosheid is in heel Nederland een groeiend probleem. In 10 jaar tijd is het aantal dak- en thuislozen bijna verdubbeld. In een moderne, welvarende stad als Eindhoven hebben dagelijks meer dan 350 mensen geen dak boven hun hoofd. Daarnaast zijn er zo’n 80 ‘bankslapers’: mensen die voor een slaapplaats nog nét een beroep kunnen doen op familie, vrienden of kennissen.  

Mensen zoals jij en ik

Veel mensen hebben een verkeerd beeld van dak- en thuislozen. Vroeger waren het vaak mensen met een zware of meervoudige psychische problematiek, en de nodige drank- of drugsverslavingen van dien. Nu zijn het steeds vaker mensen zoals jij en ik. Heel gewone mensen die door een opeenstapeling van alledaagse tegenslagen flink in de problemen raken.  

 

"Dakloos zijn is de ergste wat me in mijn leven is overkomen"

Ismaël kwam voor de liefde naar Nederland. Hij kreeg een baan in een hotel en kreeg samen met zijn vriendin een kindje. Helaas ging de relatie stuk, Ismaël werd ziek en hij verloor ook nog eens zijn baan. Ineens stond hij op straat. Bekijk hier zijn verhaal.

"Ik heb me uit de situatie geschilderd"

Ron had een gezin, een huis en een baan. Maar door opstapeling van problemen werd hij dakloos. Maar als je dakloos bent, hoe pak je je leven dan weer op? Voor Ron was er maar één antwoord: kunst.

 

“Mensen moeten zo snel mogelijk weer perspectief hebben"

Bram Martens, medewerker Bijzondere Klanten bij Trudo, vertelt in deze video over de samenwerking met de verschillende organisaties en andere woningcorporaties in Eindhoven. En hij legt uit wat Trudo gaat doen tijdens deze samenwerking.

 


 

"Werk brengt veel meer dan alleen inkomen"

Jip Kuiper, medewerker van Springplank 040 vertelt in deze video over het werken met voormalig dak- en thuislozen. 
 

Ongelofelijk dat er in deze stad van technologie, nog zoveel mensen op straat leven.

Mohamed Belhassen
Ondernemer Woensel-West

Verschillende oplossingen

Je verliest je baan, je relatie loopt op de klippen, je eigen bedrijf gaat failliet. Natuurlijk bestaan er voor dit soort zaken verschillende praktische oplossingen. Helaas is niet iedereen altijd even sterk genoeg om er zelf iets aan te doen. Daarbij helpt ook de coronacrisis niets of niemand vooruit.  

Nieuw perspectief

In 2021 verandert er veel aan de maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen in Eindhoven. Er komt meer aandacht voor preventie, betere basiszorg, meer maatwerk en betere nazorg. Centraal in de aanpak staat het bieden van nieuw perspectief in de vorm van werk.

 

Gevoel van eigenwaarde

Werk geeft ritme en structuur, waardoor vele hulpvragen wegvallen – en biedt de mogelijkheid om te voorzien in het eigen levensonderhoud en mee te doen in de maatschappij. Bovendien verhoogt werk het gevoel van eigenwaarde en zelfredzaamheid.

Ambities waarmaken

Daklozen moeten zo snel als mogelijk weer zelfstandig wonen en door werk de regie weer over hun eigen leven krijgen. Om die ambities waar te maken, heeft de gemeente Eindhoven een overeenkomst gesloten met Springplank, die het nieuwe beleid gaat uitvoeren in samenwerking met Neos, Ervaring die Staat en Leger des Heils.  

Het campagnedoel 'Bakkie040' is een aanvullend werkervaringstraject dat door Springplank wordt opgezet.